Šeduvos lopšelio-darželio saugaus eismo renginys – Mokomųjų priemonių saugaus eismo tema pristatymas.Šeduvos lopšelio-darželio pedagogės aktyviai dalyvaudamos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“  susibūrę draugėn susipažino su metodinėmis priemonėmis saugaus eismo tema, aptarė jų panaudojimo, pritaikymo galimybes pagal vaikų amžių, pastebėjo jų tinkamumą ir suaugusiems organizuojant įvairias viktorinas ir pan.  Sutarė, kad  jas naudos ir dalinsis tarpusavyje, nes tai labai svarbi švietėjiška veikla. Dalyvaudamos šiame projekte pedagogės subūrė visą bendruomenę ir taip skatina rūpintis savo pačių ir bendruomenės narių saugumu. Nuolatinis eismo saugumo taisyklių priminimas, jų mokymą(si)s, panaudojant įvairias metodines priemones, labai svarbus siekiant, kad ugdytiniai įgytų tinkamus įgūdžius. Komentarai