Šeduvos lopšelio-darželio saugaus eismo renginys - „Linksmoji loterija“Šeduvos lopšelis-darželis jau ne vienerius metus sėkmingai dalyvauja Lietuvos respublikos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“. Toks projektas yra labai reikalingas, nes jo metu šviečiame bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Skatina mus visus saugiai elgtis kelyje.
Per 2017 metus įvykdėme nemažai renginių, bendruomenės nariai buvo aktyvūs, projektas naudingas, įdomus ir patrauklus. Į paskutįnįjį konkurso renginį „Linksmoji loterija“ susirinko daug bendruomenės narių - vos tilpo į salę. Direktorė Daiva Staškūnienė dar kartą pristatė projekto įvykdytas veiklas, dėkojo tėveliams už jų aktyvų dalyvavimą. Pati smagiausia renginio dalis prasidėjo, kai buvo išdalinti saugaus eismo loterijos bilietai. Daug emocijų, geros nuotaikos sulaukė visi žaidėjai, kurie laimėjo kampus, eilutę, istrižainę, na ir pagrindinis prizas atiteko užbraukius visą lentelę. Visiems dalyviams buvo išdalinti prizai, kuriuos įsteigė Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Žaismingai su gera nuotaika vėl prisiminėme eismo saugumo taisykles. Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenė dėkoja Automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai už suteiktą galimybę naudingai ir įdomiai šviesti bendruomenę saugaus eismo tema.

Komentarai